Lønbehandling


Vi klarer lønbehandlingen på baggrund af input fra dig, her iblandt: 

  • lønkørsel af funktionærer og timelønnede
  • beregning af feriepenge ved fratrædelser
  • indberetning af skat og feriepenge
  • afstemning til finansbogføring og e-indkomst
  • indberetning om refusion af dagpenge
  • ansættelseskontrakter. 


Vi benytter fortrinsvis Dataløn og Danløn.