Fordele ved outsourcing af økonomifunktionen

Fleksibilitet
Aftalen kan skræddersys til din virksomheds behov.
Du kan vælge at udføre nogle af opgaverne selv og overlade resten til os, eller overlade det hele til os. 

Præstation
Vi er selvkørende, målrettet og fokuseret.
Vi holder os hele tiden orienteret om de nyeste regler og bogføringsmetoder og har let ved at involvere os i din virksomhed i kraft af vores brede erfaring fra flere brancher og regnskabssystemer.

Omkostningseffektiv
Der betales kun for den tid som bruges på opgaven.
Den aftalte timepris er inkl. feriepenge, pension, forsikringer, bil, telefon, videreuddan-nelse m.v.

Sparring
Bogholderen og/eller regnskabschefen kommer med nyt input og ny inspiration.
Vi gennemgår regnskabet med dig, så du føler dig godt klædt på og udarbejder de analyser du har brug for.

Netværk
Vi indgår i et netværk af bogholdere, regnskabschefer, revisorer og advokater.
Det betyder, at såfremt vi ikke selv besidder de efterspurgte kompetencer eller selv er fuldt booket, så kan vi trække på andre kompetente samarbejdspartnere i netværket.