Projektopgaver - Specialopgaver


Få gennemført nye projekter eller specialopgaver, selv om du har alt for travlt.

Vi tilbyder den ekstra ressource så du ikke skal udskyde nye projekter og vigtige specialopgaver, på grund af manglende tid og bemanding. 

Eksempler på projekter og specialopgaver kan være, at:

  • beskrive og implementere nye forretningsgange
  • omsætte anbefalingerne fra revisor til handlinger
  • omorganisere økonomiafdelingen
  • implementere nyt eller ændre eksisterende økonomisystem
  • udarbejde personalehåndbog og andre politikker
  • undervise personalet i Excel