Sparring med ledelsen - omkring økonomi

 
Vi kommer med nye idéer og sparrer med dig omkring:

  • omkostningsbesparelse
  • optimering af arbejdsgange
  • bemanding
  • hvordan svind, svig og fejl undgås
  • styrkelse af likviditeten
  • udarbejdelse af budgetter og estimater
  • virksomhedens økonomi generelt


Ud over sparringen, så kan vi også tilbyde assistance til opbygning og implementering af ledelsesværktøjer.

Under de øvrige menupunkter, under økonomi og regnskab, ser du eksempler på disse.