Lene Knudsen, indehaver af LK Regnskabsservice.

Lene er uddannet merkonom (R) og har arbejdet som økonomichef og –direktør med økonomi, IT, HR og ledelse, inden for detailhandel, service og byggeri, i både danske og internationale virksomheder, så som:
 
Dagrofa Detail (6 år) souschef, (4 år ) som økonomichef.
Wella A/S i dag Procter & Gamble (6 år) som økonomidirektør.
Harsco Infrastructure Danmark A/S tidl. Hünnebeck (5 år) som økonomidirektør.

I disse virksomheder har Lene arbejdet i perioden fra 1990 til 2011 med økonomistyring, koncernrapportering, optimering af forretningsgange, omstrukturering, analyser, præsentation af regnskab og budgetter til bestyrelsen, strategi, intern revision, personalepolitikker og personaleledelse.

Før 1990 arbejdede Lene som bogholder/sekretær i en række små og mellemstore virksomheder.
  
Ultimo 2010 valgte Lene at opsige sit job som økonomidirektør og starte som selvstændig interim- og regnskabskonsulent.

Dette har, efter en succesfuld start, udviklet sig til, at LK nu primært fokuserer på konsulentopgaver som regnskab, økonomi, bogføring og lønbehandling for en fast kundekreds.

Lenes såvel uddannelsesmæssige, som arbejdsmæssige baggrund, gør hende særdeles kompetent til de opgaver som LK Regnskabsservice tilbyder.

Gå tilbage til menuen "Om os"