Interne kontroller  


Begræns svind, svig og fejl ved hjælp af interne kontroller.

Det kan være meget tidskrævende og uoverskueligt at opsætte effektive kontroller (evt. Sox-404) til begrænsning af fejl og svind. Vi finder de vigtigste fokusområder og kommer med forslag til interne kontroller, som vi beskriver og implementerer sammen med dig og dine medarbejdere.

Hvis der mangler interne kontroller er der risiko for at man: 

  • mister omsætning på grund af fejl eller mangler i faktureringen eller forkert oprettede varer
     
  • får svind på varelageret på grund af manglende gennemgang af ukurante varer, kontrol af leverandørfakturaer, medarbejderadgang til lageret, forkert registrering i lagersystemet
     
  • mister likviditet, fordi der mangler procedurer for, hvordan og hvornår man rykker debitorer eller sikrer længst mulig kredit hos leverandører og SKAT.