HR opgaver 


En løbende justering og tilretning af regler, retningslinjer og øvrige beskrivelser for personaleområdet, er et vigtigt element for virksomhedens ”personalepleje”. 

Vi hjælper bl.a. med: 

  • personalehåndbog – udarbejdelse, beskrivelse og vedligeholdelse
  • standard ansættelseskontrakter – funktionær og timelønnet 


Når regler, retningslinjer og overenskomster er klart beskrevet, så skabes der tryghed og misforståelser minimeres.