Debitorstyring – herunder rykning


Hvis du eller dine medarbejdere ikke har tid, så lad os ta’ hånd om opgaven. Vi lægger det i faste rammer og rutiner og rykker dine kunder efter nærmere aftalte kriterier.

Hvis ikke du får rykket kunderne rettidig ved manglende betaling, så er der risiko for at du fortsat sælger og leverer til kunder som enten udnytter dig som kassekredit eller på sigt får tab som kunne have været minimeret gennem debitorstyring.

Dermed bliver din likviditet sat under pres.