Afstemning af bank, SKAT, e-indkomst mv


Vi sørger for at afstemme balancekontiene til eksternt materiale, såsom bank, SKAT, e-indkomst mv., så vi sikrer et regnskabsmæssigt retvisende billede.

En kontinuerlig afstemning sikrer, at fejl eller negative udsving bliver opdaget i tide. Der opnås også et klart overblik over skyld og tilgodehavender.